Ak vám naozaj záleží na pracovnej pozícii, na ktorú sa hlásite, mali by ste prísť na pohovor perfektne pripravený.

Máte len jednu šancu urobiť dobrý prvý dojem – s našou pomocou ju využijete naplno

Vďaka profesionálnemu tréningu s našimi expertmi zvýšite svoje šance, že prácu nakoniec dostanete.

 

Čo tým získam?

💼 60 minút intenzívneho tréningu s expertom

💼 Definovanie mojich silných a slabých stránok

💼 Zistím aktuálne trendy na pohovoroch

💼 Nasmerovanie mojej kariéry (Kariérne poradenstvo)

💼 Zrevidovanie môjho životopisu

 

Cena:

Hodinová sadzba našich expertov za konzultáciu je 80 - 160€.

Máte záujem o tréning?

Nezáväzne sa zapíšte a my sa vám hneď ozveme.

Prejsť na formulár

Naši experti

Headhunter | Kariérny poradca
Ing. Miriam Krpelanová
Kariérny poradca pre IT
Mgr. Veronika Kilvádyová
Personálny konzultant | Kariérny poradca
Ing. Marta Vladárová
Personálny konzultant | Kariérny poradca
Mgr. Marcela Mihalčeková
Kariérny poradca | Kouč
Ing. Janette Horstmann

Ing. Miriam Krpelanová

Pracovnú kariéru som začínala v oblasti vzdelávania. V ďalšej kariére som získala skúsenosti s budovaním, vedením a motiváciou obchodných tímov, koučingom a vedením ľudí v nadnárodných korporátoch. V posledných 5 rokoch sa aktívne venujem oblasti ľudských zdrojov.

Aktuálne pracujem ako konzultant a headhunter v personálnej agentúre. Aktívne spolupracujem s množstvom podnikateľských subjektov formou poradenstva aj prostredníctvom Národného podnikateľského centra.  Aktívne sa venujem  už niekoľko rokov kariérnemu poradenstvu pre kandidátov, ktorí si hľadajú nové uplatnenie na trhu práce.

Vzdelanie:

Absolvovala  Ekonomickú fakultu UMB v odbore Marketing a Manažment v Banskej Bystrici. Vzdelanie si aktívne dopĺňala v oblasti koučingu, vzdelávania dospelých, lektorovania a mentoring.

linkedIn profil

Mgr. Veronika Kilvádyová

Moje skúsenosti v oblasti náboru zamestnancov som naštartovala v NN životnej poisťovni. Práve v Trigone som svoje zručnosti HR konzultanta rozvinula vo sfére IT, kde sa cítim najlepšie vďaka skvelému tímu a podpore svojich kolegov.

Som empatická a komunikatívna osobnosť, na prvom mieste sú pre mňa vždy klienti a kandidáti, ktorým chcem poskytnúť kvalitné rady a ukázať im všetky možnosti. Každý problém riešim proaktívne a som rada, keď sa na mňa môže spoľahnúť každý, s kým spolupracujem. Venujem sa výberu a náboru kandidátov, vedeniu pohovorov, analýze pracovných miest.

Vzdelanie:

Absolvovala som bakalársky stupeň psychológie na Prešovskej univerzite. Magisterský stupeň som absolvovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

linkedIn profil

Ing. Marta Vladárová

Stála som pri zrode personálnej agentúry ešte počas štúdií. Podieľala som sa na nastavovaní procesov a budovania know-how. Zúčastňovala som sa obchodných rokovaní a získavania prvých klientov. Mám prax v kompletnej HR problematike od analýzy pracovného miesta u klienta, cez kompletný výberový proces až po etablovanie uchádzačov u klienta. Pri výberovom procese som využívala rôzne moderné metódy s využitím poznatkov psychológie, ako sú napr. assessment centrá.

Vzdelanie:

Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzdelanie si počas pracovného života dopĺňam rôznymi školeniami, najmä v oblasti obchodu, psychológie, kvality a riadenia ľudí.

linkedIn profil

Mgr. Marcela Mihalčeková

Pôsobila som v oblasti náboru a výberu zamestnancov, tiež ako HR konzultantka. Ako spolumajiteľka personálnej agentúry som nadobudla skúsenosti v oblasti headhuntingu a s tým spojeného obsadzovania TOP manažérskych pozícií.

Ako manažérka športového centra som prevádzkovala súkromný podnik vo vysokokonkurenčnom prostredí a rozšírila som si svoje marketingové, organizačné, logistické a personalistické zručnosti.

Som pragmatická, ale zároveň veľmi empatická, a preto dokážem svojich klientov dobre odhadnúť a správne nasmerovať.

Vzdelanie:

Absolvovala som Filozofickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, odbor Sociálna filozofia so zameraním na personalistiku v malých a stredných podnikoch.

linkedIn profil

Ing. Janette Horstmann

Pracovné skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov a v obchode som získala v Nemecku. Aj po návrate na Slovensko, po 11 rokoch, som sa venovala personalistike v strojárskom podniku.

Momentálne pracuje ako koučka, lektorka a konzultanka a svoje služby poskytujem aj prostredníctvom Národného podnikateľského centra. Okrem personálnej práce  sa aktívne venujem kariérnemu poradenstvu, najmä v oblastiach: sebapoznanie,  príprava na pohovory a motivácia. Som zakladateľkou  občianskeho združenia “Podnikavci Novohradu” a PRIESTOR Coworking v Lučenci. 

Vzdelanie

Absolvovala  Ekonomickú fakultu UMB v odbore Marketing a Manažment v Banskej Bystrici a ďaľšie vzdelávanie hlavne v oblasti koučovania a lektorovania v rôznych inštitúciách.

linkedIn profil