Podmienky používania

Pred použitím web stránky Úspešný pohovor (ďalej len "web") prevádzkovanej spoločnosťou trigon consulting s.r.o. (ďalej len "My","my" alebo "nás" a“naše") si prečítaj pozorne tieto Podmienky používania ( "Podmienky", "Podmienky používania").

Tvoj prístup a používanie služby sú podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok.Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, užívateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú tento web.

Svojim prístupom alebo uskutočnením akejkoľvek aktivity pomocou tohto webu súhlasíš s týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíš s akoukoľvek časťou Podmienok potom službu nemôžeš používať. Bohužiaľ.

Poskytovateľ služieb

Tento web (jeho zobrazovanie a využívanie funkcionalít) je prevádzkovaný spoločnosťou trigon consulting s.r.o. so sídlom Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43932282, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl.č.36285/S (ďalej len "prevádzkovateľ")

Naším hlavným poslaním je spojiť hľadačov kreatívnej práce s tými, ktorí prácu ponúkajú.

Okrem adresy sídla našej spoločnosti nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@uspesnypohovor.sk.

Popis webu

Web zhromažďuje pracovné ponuky a s nimi súvisiace informácie (miesto výkonu práce, pozícia, plat) z kreatívneho prostredia. Sú to najmä ponuky od reklamných agentúr, dizajnérskych štúdií, či vývojárskych spoločností. Definícia "kreatívneho prostredia" nie je presne definovaná, v prípade pochybností nás neváhajte kontaktovať.

K webu prináleží aj Facebook stránka a skupina, Instagram konto a taktiež LinkedIn profil.

Informácie pre zadávateľa inzerátu

Zverejnením obsahu na našom webe nám dávaš právo a licenciu zhromažďovať, ukladať, používať, upravovať a meniť (v prípade, že nebude inzerát v súlade s Pravidlami pre nahrávanie inzerátu), verejne ukazovať, verejne zobrazovať, reprodukovať a distribuovať taký obsah, ďalej tento obsah šíriť prostredníctvom služieb tretích osôb ako sú Facebook, Instagram, Twitter či iné sociálne siete a obdobné platformy, zaradiť obsah medzi naše propagačné a marketingové materiály v akejkoľvek forme, ktorá umožňuje šírenie obsahu, a to aj na komerčné účely umiestňovania našich služieb a produktov alebo služieb a produktov našich klientov na trhu ako aj na účely nekomerčného charakteru, do PR článkov, správ, reportov, ako ilustračné foto alebo obdobný materiál, a to tak osobitne, ako aj spolu s iným obsahom či textom alebo fotografiami, a to tak úplne, ako aj len čiastočne, v originálnej, alebo aj upravenej podobe (ďalej len "licencia"). Každým ďalším použitím služby pri tvojom opätovnom prihlásení sa do nej nám udelíš licenciu v aktuálne platnom rozsahu špecifikovanú vyššie a dávaš opätovne aj vo vzťahu k obsahu, ktorý si do služby umiestnili v minulosti, ako aj k obsahu, ktorý do služby umiestniš kedykoľvek v budúcnosti. Zostávajú vám všetky tvoje práva k obsahu, ktorý odošleš, zverejníš alebo zobrazíš, alebo prostredníctvom webu poskytneš a ostávaš plne zodpovední za ochranu práv k tomuto obsahu. Súhlasíš s tým, že licencia zahŕňa právo pre nás, aby tvoj obsah bol poskytnutý k dispozícii ostatným užívateľom služby, ktorí môžu tiež využiť tento obsah v súlade s týmito podmienkami. Poskytuješ nám licenciu zdarma na dobu neurčitú. S výnimkou akéhokoľvek obsahu chráneného pravidlami a právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a s výnimkou práv vyplývajúcich z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, nie je dovolené zrušenie alebo akékoľvek obmedzenie licencie, ktorá už bola udelená.

Súhlasíš s tým, že ku dňu, ku ktorému stratíme oprávnenie na poskytovanie webu alebo práva k dielu, prostredníctvom ktorého je služba prevádzkovaná, prechádzajú všetky práva z licencie na nového poskytovateľa služby za účelom zabezpečenia hladkého nepretržitého fungovania služby.

Potvrdzuješ, že: (i) obsah je tvoj (tento obsah vlastníte), alebo máte právo využívať ho a udeliť nám práva a licencie, ako je uvedené v týchto podmienkach, a (ii) zverejnenie svojho obsahu na alebo prostredníctvom služby neporušuje práva na súkromie, práva na ochranu osobnosti, autorské práva, zmluvné práva alebo iné práva akejkoľvek osoby. Porušenie vyššie uvedených vyhlásení a záruk môže mať za následok okamžité ukončenie tvojho účtu v rámci nášho webu a / alebo odstránenie obsahu, ktorý je predmetom takéhoto porušenia.

Berieš na vedomie, že aj v prípade, ak z tvojej strany dôjde k vymazaniu zverejneného obsahu v rámci webu, uvedené nemá vplyv na licenciu a na zákonnosť použitia obsahu v súlade s licenciou a Podmienkami používania v období pred vymazaním obsahu, resp. odvolaním súhlasu so spracúvaním týchto údajov a nie sme povinní materiály, príspevky a ani iné zverejnenia, v ktorých bol na základe licencie zverejnený Vami poskytnutý obsah, vymazať a ani inak zničiť.

Pravidlá pridávania inzerátu a ponuka služieb

Všeobecne

Naša ponuka služieb/inzerátov sa skladá z individuálneho inzerátu, ktorý má 3 úrovne, ďalej z výhodných balíkov, extra služieb topovania a databázy životopisov. Všetky informácie nájdete na podstránke Cenník alebo priamo vo firemnom profile.

Pridávanie inzerátu

  1. Pridávaj inzerát iba v prípade, že máš podobné aktivity na starosti v danej firme alebo ťa o to, niekto poveril
  2. Dbaj na to, aby všetky údaje boli vyplnené správne a pravdivo
  3. Pridávaj iba také inzeráty, ktoré sa dajú zaradiť do kategórii marketéri, developeri, dizajnéri, kreatívci alebo non-tech. V prípade, že si nebudeš istý, či sem daná ponuka patrí, neváhaj nás kontaktovať.
  4. Jeden inzerát je určený pri inzerovanie iba jednej pracovnej pozície. Pri nedodržaní tejto podmienky si vyhradzujeme právo takýto inzerát neschváliť.

Po pridaní ponuky máme 24 hodín na to, aby sme si tvoju ponuku overili, skontrolovali a následne uverejnili v zozname ponúk na webe. Platnosť inzerátu je nekonečná. Iba ty si zodpovedný za to, kedy ponuku uzavrieš. Je však možné ponuku pozastaviť a opätovne publikovať prípadne re-publikovať, ak bola predtým uzavretá.

V prípade, že nastala nejaká chyba alebo zadané údaje sa nám zdajú nesprávne, v čo najkratšom čase kontaktujeme zadávateľa a údaje upravíme/doplníme/vymažeme. Vyhradzujeme si však právo neuverejnenia pracovnej ponuky v prípade, že je v rozpore s našimi pravidlami a podmienkami vyššie, a to bez predošlého upozornenia.

Informácie pre HR agentúry

V prípade, že si z HR/personálnej alebo inej agentúry, ktorá zabezpečuje inzerciu pre tretie strany/firmy, je tvojou povinnosťou nás o tom vopred informovať resp. vyplniť pri registrácii políčko odkazujúce sa na túto skutočnosť.

Podmienkou pre pridanie ponuky je výber úrovne inzerátu PRÉMIUM alebo EXKLUZÍV.

Ponuka služieb

V rámci každej úrovne inzerátu ponúkame služby, ktoré zabezpečia, aby sa daný inzerát dostal k čo najviac relevantným uchádzačom. Môže to byť napríklad zaradenie do týždenného newslettra, prezdielanie na sociálnych sieťach alebo sponzorovaná reklama.

Zoznam týchto služieb nájdeš v sekcii Cenník. Každý inzerát má nárok len na tie služby, ktoré spadajú do danej úrovne inzerátu.

Týždňový newsletter posielame pravidelne každý pondelok, prípadne iný deň v pracovnom týždni.

Prezdielanie pracovnej ponuky na sociálnych sieťach a sponzorovaná reklama (pri inzerátoch, ktorých sa to týka) alebo aj “social boost”, prebehne maximálne do 10 dní od schválenia inzerátu.

Zaväzujeme sa, že všetky služby súvisiace s danou úrovňou inzerátu dodáme na čas a v požadovanej kvalite. V prípade komplikácií, ktoré by nám znemožňovali, dodať tieto služby v stanovenom rozsahu (hlavne pri využívaní služieb tretích strán), vás budeme vopred informovať.

Za vizuál, formu propagácie a zobrazovanie služieb sme zodpovední my ako členovia a spolupracovníci Pretlaku. V prípade akýchkoľvek požiadaviek či nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať.

Vymazanie a úprava inzerátu

Ak chceš svoj inzerát vymazať/upraviť skôr ako uplynie jeho doba platnosti resp. jeho prípadné vymazanie, môžeš tak urobiť cez firemný profil danej spoločnosti. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na info@uspesnypohovor.sk .

Vzhľadom k tomu, že naše ponuky nemajú obmedzenú dobu platnosti, si vyhradzujeme právo znemožniť dodatočnú úpravu názvu pozície po uplynutí lehoty 10 dní od zverejnenia inzerátu. Znenie inzerátu, platové podmienky, či kategóriu možno upravovať počas celej doby trvania inzerátu.

Firemný profil a manažment uchádzačov

Všeobecne

V rámci registrácie spoločnosti v súvislosti s pridaním inzerátu alebo využitia iných služieb je k dispozícii firemný profil.

Každá firma si sem môže pridať také informácie a údaje, ktoré považuje za dôležité. Patrí sem napríklad “text o nás”, logo, či odkazy na webové stránky a sociálne siete.

Nevyhnutnou súčasťou každej registrovanej firmy v súvislosti so zabezpečením našich služieb sú fakturačné údaje.

Názov firmy resp. právnickej osoby sa nemusí nutne zhodovať aj so subjektom, ktorý inzeruje (pr. názov s.r.o. sa nemusí zhodovať s názvom agentúry).

Manažment uchádzačov

Každý jeden inzerát, ktorý firma pridala, je uvedený vo firemnom profile. Jeho súčasťou je aj prehľad uchádzačov. V rámci toho, si každá firma môže manažovať uchádzačov podľa toho, či vyhovuje alebo nevyhovuje kritériám na danú pozíciu. Taktiež je možné, v prípade nevyhovujúcich podmienok, odoslať e-mail uchádzačovi, priamo z firemného profilu.

Zoznam uchádzačov vo firemnom profile je dostupný len po dobu výberového konania, ktorú sme stanovili na 3 mesiace. Tento zoznam je možné si aj stiahnuť vo formáte .csv a ďalej s ním pracovať (týka sa úrovne inzerátov PRÉMIUM a EXKLUZÍV).

Treba brať na vedomie, že po uplynutí 3 mesiacov preberá zodpovednosť za spracovanie osobných údajov firma, ktorá týmito údajmi disponuje. V tejto súvislosti odporúčame kontaktovať priamo uchádzačov, ktorých sa to týka, aby vám udelili súhlas na ich spracovanie.

Výhodné balíky a extra služby

V rámci firemného profilu je možné si objednať výhodné balíky pre každú úroveň inzerátu. Po odoslaní e-mailu/žiadosti o vybraný výhodný balík bude záujemcovi odoslaná faktúra a promokód, ktorý sa priradí konkrétnej firme. Promokód slúži na využívanie výhodného balíka. Promokód má buď časovú platnosť alebo stanovený počet použití. Viac o výhodných balíkoch nájdeš vo firemnom profile v sekcii “Výhodné balíky”.

Okrem výhodných balíkov sú k dispozícii aj extra služby ako opätovné prezdieľanie na sociálnych sieťach, napísanie inzerátu, či topovanie inzerátu.

Všetky potrebné informácie sú uvedené vo firemnom profile pri každom publikovanom inzeráte pri výbere možnosti “Topovať”. Spôsob zakúpenia si takejto služby je rovnaký ako v prípade výhodných balíkov.

Databáza životopisov

Medzi ďalší náš produkt patrí aj Databáza životopisov. Firma si takýto zoznam môže zakúpiť a využívať ho pre svoje HR aktivity v rámci danej firmy.

Uchádzači sa doň zapísali dobrovoľne za účelom nájdenia si novej práce a dali nám súhlas na to, aby sme ich osobné údaje posunuli spoločnosti, ktorá o tento zoznam prejaví záujem. Viac o tom, ako spracovávame ich údaje nájdete v sekcii Zásady spracovávania osobných údajov .

S týmto zoznamom nie je možné zo strany tretích strán manipulovať, či predávať a distribuovať ho ďalej. Je majetkom firmy pretlak s.r.o. a firma, ktorá si ho zakúpi získava licenciu na jeho prehliadanie po dobu 1 mesiac, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Viac informácií nájdete na stránke Cenník.

Freelanceri

V rámci našich stránok je možné sa zaregistrovať do zoznamu freelancerov. Užívateľ sa medzi nich môže zaregistrovať vyplnením formuláru.

Po zaregistrovaní freelancera daný profil skontrolujeme a do 24 hodín zverejníme na webe. V prípade, že profil nie je dostatočne vyplnený, freelancera vyzveme na jeho doplnenie. Profesie, ktoré preferujeme medzi freelancermi sú také, ktoré vieme zaradiť do kategorií pracovných ponúk, ktoré zverejňujeme na našom webe. (viď sekciu vyššie – Pravidlá pridávania inzerátu )

Za vyplnené údaje zodpovedá sám užívateľ, no vyhradzujeme si právo nepridať daný profil do zoznamu, z akéhokoľvek dôvodu, ktorý sa týka týchto údajov, či povahy profesie, ktorú vykonáva.

Obmedzenie zodpovednosti

My, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti, v žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, neočakávané, následné alebo dodatočne vyvolané škody alebo penalizácie, vrátane, no nie len ušlé zisky, straty dát, straty úžitkov, dobrého mena či dobrej povesti alebo iných nehmotných strát, ktoré vyplývajú z (i) vášho prístupu ku alebo použitia alebo neschopnosti pristupovať alebo používať službu; (ii) akéhokoľvek konania alebo akejkoľvek tretej strany v rámci nášho webu alebo z obsahu, ktorý takáto osoba na web umiestnila; (iii) akéhokoľvek materiálu získaného v rámci webu; a/alebo (iv) neautorizovaného prístupu, použitia alebo pozmeňovania vašich vstupov alebo obsahu na webe, a to ani na základe záruky, alebo z titulu zmluvného záväzku, porušenia záväzku (vrátane porušenia z nedbanlivosti) alebo vyplývajúcej z právnych predpisov alebo právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli informovaní o možnosti vzniku takýchto škôd alebo nie, a to aj v prípade, že tu stanovená náprava nesplní svoj základný účel.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. V prípade ich podstatnej revízie sa budeme snažiť zverejniť obsah pripravovaných zmien aspoň 45 dní vopred pred ich vstupom do platnosti. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, bude určené podľa nášho uváženia. Oznámenie bude vykonané prostredníctvom nášho webu v "pätičke".

Tým, že vstúpite na stránky Úspešný pohovor alebo používate tento web po tom, čo tieto revízie nadobudnú platnosť, súhlasíte, že ste viazaní zmenenými Podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými Podmienkami, prosím, prestaňte používať tento web.

Upozornenie

Tvoje používanie webu je výhradne na tvoje vlastné nebezpečenstvo. Web je v prevádzke na báze "ako je" a "ako je prístupná" a je poskytovaná bezodplatne. Služba je poskytovaná bez záruky akéhokoľvek druhu, či výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výhradne, bez explicitných alebo implicitných záruk jej komerčného využitia, jej vhodnosti na konkrétny účel, alebo záruk za to, že jej používaním nemôžete porušiť svoj určitý záväzok alebo sa dostať do rozporu s Vašimi záväzkami.

My, pridružené spoločnosti ani naši dodávatelia nezaručujeme, že a) služba bude fungovať bez prerušenia, bezpečne, alebo že bude k dispozícii v určitom čase alebo mieste; b) budú opravené všetky alebo niektoré jej chyby alebo nedostatky; c) služba je bez vírusov alebo iných škodlivých zložiek; alebo d) že služba splní vaše požiadavky a/alebo predstavy.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky sa riadia a interpretujú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s vylúčením jej kolíznych noriem.

Nevyužitie práva alebo určitých ustanovení týchto Podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv na našej strane. Ak niektoré ustanovenia týchto Podmienok budú prehlásené za neplatné alebo nevynútiteľné súdom, zostávajú ostatné ustanovenia týchto podmienok v platnosti. Tieto Podmienky tvoria úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa nášho webu a jeho využitia z tvojej strany, a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy a/alebo dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami uzavreté a ktoré sa týkajú webu a jeho využitia.

Súčasťou týchto Podmienok sú tiež naše Zásady ochrany osobných údajov.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek nejasností nás ihneď kontaktujte na info@uspesnypohovor.sk.

Tieto podmienky nadobudli platnosť 1.9.2022.